Публічна оферта

Публічна оферта

Угода про надання послуг з перевірки авто (публічна оферта).

Ця  угода регулює відносини з користування послугою з діагностики автомобіля перед придбанням у власність, яка надається ФОП Денисенко І.С., далі – Виконавець, з однієї сторони, на сайті auto-profi.in.ua користувачу цього сайту, який погодився на надання такої послуги  шляхом заповнення Заявки – далі Замовник, з іншої сторони, спільно в подальшому іменуються Сторони.

Даний договір є публічною пропозицією («Офертою») укладеною на підставі ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України. Даний договір укладається Замовником шляхом заповнення Заявки та  проставлення відповідної відмітки на сайті auto-profi.in.ua про погодження з умовами цієї угоди. Користувач цим самим засвідчує своє бажання укласти Договір, ця дія є прийняттям пропозиції (акцепт), у зв’язку з чим у Замовника виникають зобов’язання виконувати умови даного Договору.

Сторони домовилися про наступне:

  1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується на замовлення Заявника надати йому послугу з діагностики технічного стану транспортного засобу перед набуттям у власність, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Виконавцю вказану послугу.

1.2. Виконавець приймає на себе зобов’язання здійснювати для Замовника діагностику автотранспортного засобу, згідно з обраного виду перевірки, яка складається з наступного:

— огляд двигуна;

— сканування електронних систем (комп’ютерна діагностика);

— перевірка кузова на предмет наявності слідів деформації, підфарбовування і т.і.;

— огляд салону та перевірка внутрисалонного обладнання;

— перевірка зовнішніх світлових приладів;

— тестова поїздка (виявлення шумів, вібрації, димності і т.і.).

За результатами надання послуги Виконавцем надається звіт про результати діагностики технічного стану автомобіля за вищевказаними параметрами.

1.3. Строк, протягом якого повинна бути надана послуга відповідно до п. 1.1 цього Договору, складає 2 робочих днів з моменту отримання оплати Заявки на рахунок Виконавця за умови, якщо власник/володілець автомобіля має можливість надати цей автомобіль для діагностики за першої вимоги Виконавця. У випадку відсутності такої можливості у власника/володільця, послуга має бути надана протягом 2 календарних днів з дня, коли власник/володілець автомобіля отримає можливість надати автомобіль на діагностику.

1.4. Факт надання послуги підтверджується складанням та направленням Звіту про результати діагностики на електронну адресу Замовника, вказану останнім у Заявці. Приклад звіту є на сайті  auto-profi.in.ua.

  1. Права та обов’язки Сторін.

2.1. Замовник зобов’язаний.

2.1.1. Надати Виконавцю повну інформацію щодо автомобіля (посилання на оголошення з продажу та/або телефон продавця).

2.1.2. В повному обсязі оплатити вартість Заявки після оброблення Виконавцем Заявки та надання рахунку.

2.1.3. Прийняти виконання шляхом отримання Звіту про результати діагностики на електронну адресу, вказану у Заявці.

2.2. Виконавець зобов’язаний.

2.2.1. Надати Замовнику кваліфіковану та якісну послугу з діагностики технічного стану автомобіля.

2.2.2. Забезпечувати наявність відповідного технічного обладнання для діагностики.

2.3. Виконавець має право залучати інших осіб для виконання дій, передбачених п. 1.1., 1.2. цього Договору, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результат надання послуг.

2.4. Замовник має право відмовитись від цього Договору, письмово та в телефонному режимі повідомивши про це Виконавця не пізніше ніж за 1 годину до узгодженого часу  здійснення діагностики автомобіля. В цьому випадку Замовнику протягом 7 календарних днів з дати надання платіжних реквізитів повертаються кошти, сплачені за проведення діагностики, за вирахуванням 7% від цієї суми. У випадку ненадання Замовником реквізитів протягом одного місяця з дня відмови від цього Договору, кошти повертаються на рахунок Виконавця.

2.5. Замовник має право відмовитись від цього Договору, письмово та в телефонному режимі повідомивши про це Виконавця пізніше ніж за 1 годину до узгодженого часу здійснення діагностики автомобіля. В цьому випадку Замовнику протягом 7 календарних днів з дати надання платіжних реквізитів повертаються кошти, сплачені за проведення діагностики, за вирахуванням 50% від цієї суми. У випадку ненадання Замовником реквізитів протягом одного місяця з дня відмови від цього Договору, кошти повертаються на рахунок Виконавця.

  1. Порядок здійснення замовлення та оплати.

3.1. У випадку погодження Замовника з умовами здійснення діагностики автомобіля, розміром та порядком оплати, що підтверджується проставленням відповідної відмітки на сайті _auto-profi.in.ua про погодження з умовами цієї угоди, Виконавець в телефонному режимі погоджує умови замовлення та надсилає реквізити для оплати за здійснення відповідної діагностики автотранспортного засобу.

3.1.1. Замовник буде переадресований на сторінку системи платежів LiqPay, де буде необхідно підтвердити оплату.

3.3. Діагностика має бути здійснена протягом 2 робочих днів з моменту надходження оплати на рахунок Виконавця.

3.4. У випадку, якщо в процесі виконання цього Договору буде встановлено, що автомобіль, щодо якого здійснюється діагностика, проданий власником/володільцем, Виконавець протягом 7 календарних днів з дати надання платіжних реквізитів повертає Замовнику кошти, сплачені за проведення діагностики, за вирахуванням 7% від цієї суми. У випадку ненадання Замовником реквізитів протягом одного місяця з дня відмови від цього Договору, кошти повертаються на рахунок Виконавця.

3.5. Інформація, що міститься у звіті про результати діагностики технічного стану автомобіля є дійсною на момент здійснення такої діагностики.

  1. Відповідальність сторін. Спори.

4.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. Виконавець  не несе відповідальність за те, як у подальшому буде використана інформація, отримана в результаті надання послуги.

4.3. Виконавець не несе відповідальність за достовірність даних, наданих Замовником при виконанні послуги.

4.4. У разі надання недостовірних даних вся пов’язана з цим відповідальність покладається на Замовника.

4.7. Всі спори, пов’язані з Договором, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.8. Виконавець не несе відповідальності за неявку власника\володільця в узгоджений час на місце здійснення діагностики. В цьому випадку Замовнику повертаються сплачені ним кошти за мінусом витрат, понесених Виконавцем для здійснення такої діагностики в розмірі 50% від сплаченої Замовником суми. При цьому, Замовник, якого повідомлено про неможливість здійснення діагностики, зобов’язаний протягом трьох календарних днів з дати такого повідомлення надати реквізити для повернення коштів.

У випадку ненадання Замовником реквізитів протягом одного місяця з дня неявки на місце проведення діагностики, кошти повертаються на рахунок Виконавця.

4.9. Виконавець не несе відповідальності за відмову власника\володільця автотранспортного засобу, щодо якого замовлено здійснити діагностику, від надання автомобіля для такої діагностики (заборона огляду, фотографування автомобіля, проведення тест-драйву, комп’ютерної діагностики тощо). В цьому випадку Виконавець вважається таким, що виконав в повному обсязі свої обов’язки за цим Договором, тому Замовнику сплачені ним кошти не повертаються.

  1. Термін дії договору.

5.1. Договір набирає чинності з дня сплати Замовником Виконавцю коштів за виставлений останнім рахунком та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

  1. Інші умови.

6.1. Даний договір укладається відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України і не має бути підписаний його Сторонами.

6.2. Сторони зобов’язуються не використовувати інформацію, отриману в результаті укладення та виконання цього Договору, в своїх інтересах та в інтересах будь-яких третіх осіб; не розголошувати будь-які відомості, що стали їм відомі у зв’язку з укладенням чи виконанням цього Договору а також не розголошувати конфіденційну інформацію, що стосується цього Договору.

6.3. Виконавець зберігає отриману інформацію щодо Заявки Замовника протягом 14 календарних днів.

6.4. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку своїх персональних даних, наданих останньому в процесі виконання цього Договору.

6.5. Даний договір та умови діє виключно для послуги перевірки ТС.

  1. Місцезнаходження та реквізити сторін.

7.1. Виконавець: м.Дніпро, вул.Сімферопільська,21, оф.208а . ЄДРПОУ 3258301676, р/р UA293052990000026009050262739, МФО 305299 АТ КБ «Приватбанк

7.2. Місцезнаходження та реквізити Замовника вказуються останнім в заявці на здійснення діагностики, що є невід’ємною частиною цього Договору.

Задайте питання експерту